Een remedial teacher werkt met een doel en volgens een plan.
U neemt telefonisch contact op: wellicht heeft u een aantal vragen die u eerst wilt stellen. Indien gewenst maken we vervolgens een afspraak voor een nadere kennismaking.

Het plan houdt in:

Intake/kennismakingsgesprek
Eerst vindt een kennismakingsgesprek plaats met het kind en de ouders. De voorgeschiedenis, de hulpvraag en de verwachtingen worden zorgvuldig in kaart gebracht.

Onderzoek
In het verlengde van het intakegesprek vindt een pedagogisch, didactisch onderzoek plaats. De aard van de problemen en mogelijke oplossingen worden op schrift gesteld. Daarna stelt de remedial teacher samen met u, leerkracht en eventueel andere deskundigen (logopedist, orthopedagoog, etc.) een begeleidingsplan op. Alle betrokkenen weten wat er in dit plan staat.

Begeleiding Kind
In deze fase werkt het kind met de remedial teacher. In de eerste plaats wordt natuurlijk gewerkt aan de oorzaak van het leerprobleem. Daarnaast leert het kind om greep te krijgen op de manier waarop een probleem kan worden opgelost. Het kind leert hoe het kan leren.
Soms wordt creatief een methode, een aanpak bedacht om het leerproces op gang te brengen. Maar ook wordt gebruik gemaakt van nieuw ontwikkelde methodes via internet. Lerendwijs heeft een abonnement op Nieuwsbegrip.

Evaluatie
Er is regelmatig tussentijds overleg met alle betrokkenen. Zonodig worden tussentijds begeleidingsdoelen en begeleidingstermijn bijgesteld.

Beeldemakerdreef 1 - 2661 TA Bergschenhoek, Lansingerland - 010 522 46 65 - 06 28 13 95 92 - marij@lerendwijs.nl