Vertrouwen
LerendWijs werkt vanuit het vertrouwen dat als de oorzaak voor de stagnatie in het leren wordt gevonden, het leerproces weer op gang komt. Ieder mens wil veranderen, maar niemand wil veranderd worden. Daarom wordt gewerkt op basis van een persoonlijk contact. In dit contact kan de leerling zichzelf zijn en laten zien wat het moeilijk vindt. Maar vooral kan naar voren komen waar het kind goed in is.

Openstellen
Vervolgens wordt gekeken naar die aspecten in de persoonlijkheid van het kind welke de kans op succeservaringen vergroten. Mogelijk ook: welke veranderingen in de omgeving vergroten de leermogelijkheden? Om deze en vele andere vragen goed te kunnen beantwoorden stelt een remedial teacher zich open en zonder (voor)oordelen op en zoekt zo creatief mogelijk met mooie materialen en afwisselende werkvormen naar oplossingen.

Intensief samenwerken
Daarom ook werkt een remedial teacher intensief samen met de ouder(s) en/of verzorger(s), de leerkracht en de intern begeleider van het kind. In de praktijk blijkt wekelijkse commnunicatie in een schrift voor de leerkracht over de inhoud van de remedial teaching goed te werken.

Handelingsplan
Het handelingsplan dat wordt gemaakt is altijd persoonlijk. De remedial teacher stelt oefeningen samen om hiaten weg te werken, bedenkt opdrachten die het zelfvertrouwen doen toenemen, organiseert succeservaringen zodat plezier in het leren weer terugkomt. De leerling leert verwoorden: wat is nu eigenlijk het probleem? Wat kan ik doen om dit probleem aan te pakken? Op deze manier ontwikkelt een kind gereedschap om een volgend leerprobleem weer zelf op te lossen. Het kind wordt lerend wijs.

LerendWijs brengt het beste in uw kind naar boven

Beeldemakerdreef 1 - 2661 TA Bergschenhoek, Lansingerland - 010 522 46 65 - 06 28 13 95 92 - marij@lerendwijs.nl